دوره 6، شماره 20، بهار 1403، صفحات 1 - 8
نویسندگان : سید کامران یگانگی * و محبوبه عبدی قرقانی

چکیده :
برای مدیریت بهتر امور مالی، منابع انسانی، تولید، زنجیره تامین، خدمات، تدارکات و … نیازمند پیاده سازی نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمانی می باشید تا این فرایندها را در یک سیستم یکپارچه اداره کنید. در ابتدایی ترین سطح، برنامه ریزی منابع سازمانی به مدیریت کارآمد تمام این فرآیندها در یک سیستم یکپارچه کمک می کند و اغلب از آن به عنوان سیستم ثبت سازمان یاد می شود. با این حال، سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی امروزی جز پایه های سیستم های اداری هستند و شباهت کمی به برنامه ریزی منابع سازمانی دهه های پیش دارند. با پیچیدگی در حال افزایش کسب‌ وکارهای امروزی، بخش‌ های فرعی نیاز به جریان داده‌ های بین بخشی بیشتری دارند تا تصمیم‌گیری، تهیه بهینه و به ‌موقع قطعات، مدیریت موجودی، حسابداری، منابع انسانی و توزیع کالاها انجام شود.

کلمات کلیدی :
برنامه ریزی منابع سازمانی، بهره وری سازمانی، بهره وری


مشاهده مقاله
134
دانلود
5
تاریخ دریافت
۲۲ آبان ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۹ دی ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳