فرایند پذیرش مقالات

photo_2018-04-13_00-15-51

 

توجه:

  • لازم به ذکر است تأییدیه نهایی چاپ مقالات بعد از پرداخت تعرفه چاپ از طرف کاربران صورت خواهد گرفت.
  • مدت زمان داوری مقالات حداکثر 15 روز می باشد.