دوره 6، شماره 20، بهار 1403، صفحات 51 - 62
نویسندگان : محمدعلی حرفت *

چکیده :
هدف این مطالعه، آزمون اعتبار محتوایی شاخص‌های ارزش افزورده که از یک بررسی جامع ادبیات و مصاحبه‌ های تخصصی در چارچوب روش‌های نوپای مدیریت املاک شرکتی در کشور ایران به‌دست آمده‌اند. یک نظرسنجی پرسشنامه ‌ای بر روی یک پنل خبرگان صورت گرفت تا ارتباط محتوا و وضوح شاخص ‌های افزودن ارزش را ارزیابی کند. میانگین اعتبار محتوایی بیشتر از 0.80 بود. تجزیه و تحلیل بحرانی نتایج به لیست نهایی 50 شاخص با 10 زیر دامنه منجر شد. نتایج اعتبار محتوا، قابلیت اعمال شاخص ‌های ارزش افزوده را در کشور ایران تایید می‌کند. مطالعه، شاخص ‌های پایداری را با ارائه یک پارامتر افزودن ارزش جدید معرفی می‌کند که به آمادگی اعتبار سنجی محتوایی شاخص ‌های ارزش افزوده ‏ برای واکنش به ویروس ‌هایی مانند کووید-۱۹ مربوط است. شاخص ‌های توسعه یافته از طریق اعتبار محتوا می ‌توانند در طراحی و بازبینی اقدامات برای ارزیابی ارزش افزوده توسط مدیران املاک شرکتی و پژوهشگران مفید باشند. این پژوهش جر اولین تلاش¬ها برای آزمون و توسعه شاخص ‌های افزودن ارزش در زمینه کشور ایران است که با انجام روند سیستماتیک اعتبار محتوایی انجام شده است.

کلمات کلیدی :
ارزش افزوده، مدیریت املاک و مستغلات شرکتی، اعتبارسنجی محتوایی


مشاهده مقاله
108
دانلود
3
تاریخ دریافت
۱۶ دی ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ پذیرش
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳