دوره 5، شماره 19، زمستان 1402، صفحات 95 - 107
نویسندگان : محمدعلی حرفت *

چکیده :
هدف این مقاله معرفی چارچوبی است که به شناسایی موضوعات استراتژیک کمک می کند که سرمایه گذاران املاک و مستغلات استراتژی های خود را بر اساس آن شکل می دهند. یک رویکرد جامع به مدیریت استراتژیک در مدیریت املاک و مستغلات در تحقیقات املاک و مستغلات شرکتی از محبوبیت برخوردار است، در حالی که تحقیقات مشابه در مدیریت املاک مبتنی بر سرمایه‌گذار وجود ندارد. طرح تحقیق از دو بخش اصلی تشکیل شده است: 1) فرمول بندی گزاره ها بر اساس ادبیات موجود و 2) تلاش برای اعتبار گزاره ها از طریق مطالعه مصاحبه کیفی با مالکان عمده املاک در ایران. یافته اصلی این است که سرمایه گذاران فعلی املاک و مستغلات ماهیت گذرا مزیت های رقابتی را منعکس می کنند و استراتژی های خود را بر این اساس ارزیابی می کنند. این شرکت‌ها جنبه‌های سنتی سودآوری و رشد درآمد کسب‌وکار خود را در نظر می‌گیرند، اما بعد رشد آتی بلندمدت‌تری را نیز در نظر می‌گیرند. در نتیجه، سرمایه‌گذاران استراتژی‌های خود را بر مبنای هشت موضوع استراتژیک قرار می‌دهند. چارچوب ارائه شده برای سرمایه گذاران املاک و مستغلات برای ایجاد استراتژی مدیریت املاک و یا ارزیابی استراتژی فعلی خود و شناسایی اقدامات عملیاتی و تصمیمات مرتبط با استراتژی آنها پشتیبانی می کند.

کلمات کلیدی :
استراتژی تجاری، صنعت املاک و مستغلات، سرمایه گذاری، مدیریت استراتژی


مشاهده مقاله
72
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۸ آذر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۹ دی ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۷ اسفند ۱۴۰۲