رمز ارز بیت کوین و خدمات ملی و فراملی آن
رمز ارز بیت کوین و خدمات ملی و فراملی آن
دوره 3، شماره 8، بهار 1400، صفحه 186 - 167
نویسندگان : کمیل غلامی معاف * و محمد رحیم رمضانیان و مرضیه فریدی ماسوله

چکیده :
فناوری بیت کوین و ارز های دیجیتال، از مهمترین فناوری های ساخت بشر در عصر حاضر هستند که در سال های اخیر توسط ساتوشی ناکاتومو معرفی شدند. به دلیل وجود قابلیت نظیر به نظیر بودن و همچنین غیر متمرکز بودن بیت کوین، هیچ شخص یا نهاد ثالث اعم از دولت ها، بانک ها و موسسات مالی توانایی دخل و تصرف در آن را ندارند. به دلیل بهره گیری از فناوری بلاک چین امنیت بسیار بالایی دارد و امکان هک شدن آن نیست. همین موارد دلایلی برای استفاده از بیت کوین به جای پول در مراودات مالی کشور در شرایط تحریمی و فشار اقتصادی است. تجربه ثابت کرده که استفاده از ارز های دیجیتال در شرایط بروز تورم های شدید اقتصادی توانایی راه گشایی دارد. این پژوهش که در زمره پژهش های علمی ترویجی قرار می گیرد به بررسی وضعیت ارز دیجیتال بیت کوین در ایران و قابلت های مختلف آن می پردازد.

واژگان کلیدی :
بلاک چین، بیت کوین، ارز دیجتال، خدمات بیت کوین، فناوری مالی