دوره 4، شماره 15، زمستان 1401، صفحات 43 - 50
نویسندگان : سپیده حبیبی * و نرجس مشهدی بندانی

چکیده :
اهمیت نظام پیشنهادها این روزها بر کمتر سازمانی پوشیده است. نظام پیشنهادها سال‌ها در شرکت‌های تراز اول به عنوان یکی از ساده‌ترین و مهمترین ابزارها جهت ارائه خلاقیت و افکار نیروی انسانی یک سازمان مورد استفاده قرار گرفته است. در شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان نیز مجموعه فعالیت‌های زنجیره‌واری که در این راستا صورت گرفت افزایش قابل ملاحظه‌ای را در آشنایی و تشویق هر چه بیشتر کارکنان در ارائه پیشنهاد داشت. مجموعه این فعالیت‌ها در سه بخش ارائه، بررسی و اجرا در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

کلمات کلیدی :
نظام پيشنهادها، مديريت مشاركتي، موانع نظام پيشنهادها، پويايي و بهسازي سازمان، نوآوری و خلاقیت، شركت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان


مشاهده مقاله
261
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۹ آبان ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱