دوره 4، شماره 13، تابستان 1401، صفحات 171 - 177
نویسندگان : رابعه امین * و احمد جاوید عزیزی

چکیده :
منابع انسانی متخصص و ماهر در حوزه تکنولوژی در افزایش بهره‌وری نیروی انسانی هر اداره نقش مهم و اساسی را ایفا می‌کند. چرا که منابع انسانی عمده‌ترین سرمایه و عامل راهبردی هر سازمان به‌حساب می‌آید. با توسعه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در سطح جهان كه جديدترين خدمات فناورانه را در كشورهاي پيشرفته به كليه اقشار جامعه ارائه می‌نماید، اين پديده با سرعت بسيار نيز در كشورهاي درحال‌توسعه به‌عنوان يك خواست و نياز عمومي از سوي شهروندان به دولت‌ها و مسئولین مطرح شده است. در عصر کنونی اطلاعات به‌عنوان ركن اصلي قدرت كشورها مطرح بوده؛ توليد، پردازش، توزيع و کاربرد آن از مهمترين شاخص‌های تمدن جديد است. در سراسر جهان تكنولوژي اطلاعات در حال ايجاد انقلابي عظيم است كه با خود ظرفیت‌ها و چشم اندازهاي جديد را همراه آورده و ابزارهايي را به وجود می‌آورد كه ماهيت كار و قواعد بازي را تغيير می‌دهد. طور کلی فناوري اطلاعات به‌عنوان یکی از مهمترین محورهاي توسعه در جهان بشمار می‌رود و بسیاري از کشورهاي جهان، توسعه فناوري اطلاعات را به‌عنوان یکی از مهمترین زیرساخت‌های توسعه خود قرار داده اند. چرا که استفاده و بکارگیري فناوري اطلاعات کلیه سطوح سازمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین با توجه به نفوذ و تأثیرات شگرف فناوري اطلاعات بر نیروي انسانی، تلاش سازمان‌ها براي بالا بردن میزان بهره‌وری نیروي انسانی غیرممکن به نظر می‌رسد.

کلمات کلیدی :
تکنولوژی، بهره‌وری، اطلاعات، منابع انسانی و سازمان‌ها


مشاهده مقاله
254
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۳ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۳ مرداد ۱۴۰۱