دوره 5، شماره 19، زمستان 1402، صفحات 44 - 62
نویسندگان : مهدی رحمتی *

چکیده :
این مطالعه با هدف بررسی تأثیر استراتژی های مدیریتی بر بهبود مزیت‌های رقابتی شرکت‌های کوچک و متوسط انجام شده است. این ‏مطالعه همچنین اهمیت کارایی و نوآوری را به عنوان متغیرهای واسطه در رابطه بین استراتژی های کسب و کار و مزیت رقابتی در نظر می ‏گیرد. نمونه پژوهش شامل 150 شرکت کوچک و متوسط در صنعت ساخت و ساز و املاک است. یافته‌ها حاکی از آن است که استراتژی ‏های مدیریتی تأثیر مثبتی بر مزیت رقابتی دارند. استراتژی های بهتر کسب و کار، مزیت رقابتی شرکت‌های کوچک و متوسط را بهبود می ‏بخشد. علاوه بر این، کارایی تجاری و نوآوری نیز در رابطه بین استراتژی های کسب و کار و مزیت های رقابتی به عنوان واسطه عمل می ‏کند. این نتایج شواهدی از اهمیت کارایی و نوآوری برای بهبود مزیت رقابتی ارائه می‌دهد. پیشنهاد می شود که شرکت‌های کوچک و متوسط ‏کارایی و قابلیت نوآوری خود را بهبود بخشند تا مزیت های رقابتی خود را تقویت کنند.‏

کلمات کلیدی :
استراتژی های کسب و کار؛ مزیت رقابتی؛ کارایی؛ نوآوری


مشاهده مقاله
114
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۲ آذر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۸ بهمن ۱۴۰۲