دوره 5، شماره 19، زمستان 1402، صفحات 88 - 94
نویسندگان : سيد كامران يگانگي * و زهرا خان محمدی

چکیده :
هدف از این پژوهش معرفی و بررسي تاثير کاربرد تکنیک های علم پژوهش عملياتي در مديريت حسابداري بود که امروزه نقش تعیین کننده ای در دقت نتایج و اتخاذ تصمیمات بهینه مالی و سرمایه گذاری دارد. امروزه پرداختن به ابزارها و رویکردهاي اثربخش و آینده نگر براي پيش بيني عملکرد آینده سازمان و پيش بيني منابع مورد نياز در قبال دستيابي به این عملکرد، بسيار حياتي و ضروري است. پژوهش عملیاتی، یکی از زیرشاخه‌های ریاضیات کاربردی است، برای کمک به تصمیم‌گیری بهتر. پژوهش عملیاتي با استفاده از روش‌هایی نظیر، مدل‌سازی ریاضی، برای تحلیل شرایط پیچیده، همواره به مدیران اجرایی توانایی اتخاذ تصمیم‌های مناسب‌‌تر و ایجاد سیستم کارا، بهینه و ثمربخش را خواهد داد. پژوهش از نظر هدف كاربردي بوده و از نظر گردآوري اطلاعات پژوهش كتابخانه اي مي باشد و از نظر شيوه اجراي پژوهش در دسته هاي پژوهش هاي مروري- تحليلي مي باشد. نتايج مطالعه انجام شده نشان داد که تکنیک های پژوهش عملیاتی نقش مهمی در تحقیقات مالی به ويژه مديريت حسابداري دارد. پیشنهاد می گردد از تکنیک تحقیق در عملیات در نهادهای تنظیم گر مالی و مؤسسات مالی برای تصميم گيري هاي مديريتي استفاده گردد.

کلمات کلیدی :
پژوهش عملياتي، مديريت حسابداري، تصميم گيري بهينه.


مشاهده مقاله
110
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۲ آبان ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۱ آذر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۸ بهمن ۱۴۰۲