دوره 4، شماره 15، زمستان 1401، صفحات 67 - 74
نویسندگان : سید کامران یگانگی * و مهدی مسلمی

چکیده :
پژوهش عملیاتی دانشي است براي كمك به تصميم گيري بهتر در زمينه اجرايي و با استفاده از مدل سازي رياضي در شرايط پيچيده، به مديران در كليه سطوح اجرايي توانايي اتخاذ تصميم هاي متناسب تر و بهينه را ارائه مي دهد كه از مهمترين نتيجه آن مي توان به صرفه جويي در زمان و هزينه اشاره كرد. به طوري كه در جوامع پيشرفته جزء جدايي ناپذير مديريت موسسات و پروژه هاي تجاري و صنعتي است. فرآیند تصمیم گیری مدیریتی یک فعالیت بسیار پیچیده است که مستقیماً با سودآوری و کارایی کسب و کار مرتبط است. تصمیمات تجاری منطقی وجود دارد که به داده های کمی نیاز دارد تا اثربخشی آن افزایش یابد. پژوهش عملیاتی فرآیند ارائه داده های قابل اعتماد به منظور حل مشکلات حیاتی است. هدف اولیه پروژه تحقیقاتی تعیین استفاده از تکنیک های پژوهش عملیاتی در فرآیند بهبود تصمیمات مدیریتی است. در این مقاله به کاربرد پژوهش عملیاتی در تصمیم گیری مدیران در مسائل مهم مدیریتی پرداخته می شود.

کلمات کلیدی :
پژوهش عملیاتی، تصمیم گیری، تصمیم گیری مدیران


مشاهده مقاله
305
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۷ تیر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۰۷ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱